Deze site maakt gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Akkoord

Duinwijklaan 49 - 1943 GB Beverwijk - Tel. 0251-212031  - Tel. 0251-274042

Algemene voorwaarden


Op (behandelings) overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor de Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.