Deze site maakt gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Akkoord

Duinwijklaan 49 - 1943 GB Beverwijk - Tel. 0251-212031  - Tel. 0251-274042

Nieuwe inenting ziekte van Weil

Wij enten volgens de laatste richtlijnen van de faculteit Utrecht.

LEPTOSPIROSE (ZIEKTE VAN WEIL) BIJ DE HOND

Leptospirose is een ernstige bacteriële ziekte bij honden, die soms een dodelijke afloop heeft. De infectie kan overgedragen worden op de mens. De ziekte wordt veroorzaakt door een wereldwijd voorkomende bacterie, Leptospira. De bacterie komt via de urine van een besmet dier in stilstaand water terecht , en vervolgens kunnen andere dieren besmet raken wanneer zij in dit water zwemmen. Rechtstreekse infectie door contact met urine is echter ook mogelijk. 

Er zijn veel verschillende serotypen bekend van de Leptospira bacterie. De serotypen die honden in Nederland het vaakst treffen zijn canicola en icterohaemorrhagiae. Dankzij jarenlange en brede vaccinatie tegen deze serotypen is de ziekte die zij veroorzaken gelukkig vrij zeldzaam geworden, maar vaccinatie blijft van essentieel belang. In toenemende mate spelen inmiddels in andere delen van Europa ook  andere Leptospira-serotypen een rol, zoals bratislava en grippotyphosa. 

SYMPTOMEN

Bij honden kunnen de verschijnselen variëren van geen of zeer lichte symptomen tot een zich snel ontwikkelende, dodelijke ziekte. De ‘klassieke’, ernstige vorm staat hieronder beschreven, maar mildere en langzamer verlopende gevallen komen ook voor.

Klassieke vorm
Bij leptospirose hoort een hele reeks symptomen, die zeker in het begin kunnen lijken op die van andere infectieuze ziektes. Leptospirose ontwikkelt zich meestal echter wat sneller dan hondenziekte en virale hepatitis bij de hond.
De verschijnselen omvatten:

  • Hoge koorts (die later kan zakken).
  • Maagdarmontsteking met braken en diarree, die bloederig kan zijn.
  • Geelzucht (oranjegele verkleuring van de slijmvliezen), wat typisch is voor leptospirose. Dit is het gevolg van een verminderde leverfunctie.
  • Donkere urine.
  • Ernstige uitdroging.
  • Stuwing van de slijmvliezen.
  • Lusteloosheid.
  • Acuut nierfalen.
  • Mogelijke sterfte.

Sommige honden zullen langzaam herstellen, maar zijn in het begin nog vatbaar voor een terugval. Ondanks ogenschijnlijk herstel kunnen ze de ziektekiemen nog maandenlang uitscheiden in de urine. Overigens treedt in veel gevallen wel blijvende nierschade op die later weer tot symptomen kan leiden. 

Om voldoende antistoffen tegen de twee nieuwe Leptospira te verkrijgen, zal de eerste keer de enting na 3 a 4 weken herhaald moeten worden. Daarna kan worden volstaan met 1x per jaar herhalen. 

Bron: klik hier